فهرست

0

0 تومان

 

۶ نکته ایمنی برای رانندگی ایمن در روزهای بارانی

۱- توجه به زمان: زوتر از خانه بیرون بزنید، ممکن است خیسی جاده باعث ایجاد ترافیک سنگین شود.

۲- فاصله ایمـن: برای جلوگیری از تصادف به هنگام رانندگی از خودروی جلویی فاصله مناسب بگیرید.

۳- آهسته برانید: سرعت مطمئنه را رعایت کنید و حتی آهسته تـر از حـد مجاز و قانونـی برانید.

۴- چراغ ها روشن: بـه هنگام رانندگی در روزهـای بارانـی حتما چـراغ هـای خودرو را روشن کنید.

۵- برف پاک کن: مطوئن شوید که برف پاک کن های خودروی شما سالم هستند و درست کار می کنند.

۶- توجه به علائم: در جاده ای که دچار آب گرفتگی شده و نمی توانید سطح آن را ببینید رانندگی نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نوشتن یک دیدگاه