فهرست

0

0 تومان

کشیده شدن خودرو به جهت خاص هنگام ترمز، علت این موضوع می‌تواند به خاطر گیره‌های ترمز باشد.
یعنی این گیره‌ها در یک سمت اصطکاک کافی را فراهم می‌کند و در طرف دیگر نه!
۲ موضوعی که ممکن است به این کشیده شدن خودرو مرتبط باشند.
از بین رفتن لوله‌های ارتباطی سیستم ترمز است که در هنگام ترمز گیری فشار را به طور مساوی بین گیره‌ها یکسان توزیع نمی‌کند،
البته کشیده شدن خودرو همیشه به دنبال خرابی سیستم ترمز نیست
و می‌تواند به دلیل باد کم یک طرف لاستیک یا ساییده شدن بیش از حد آن باشد.
حتی مشکل در سیستم تعلیق هم می‌تواند از علل کشیده شدن خودروی شما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نوشتن یک دیدگاه